Wingless

game: Oretachi ni Tsubasa wa Nai
type: boy ♥ girl