Three

game: Sora wo Tobu, Mittsu no Houhou
type: boy ♥ girl