Stargaze

game: Hoshizora no Memoria
type: boy ♥ girl