Sin

game: Kurayami no Hate de Kimi wo Matsu
type: girl ♥ boy