Palladium

game: Kimi no Naka no Palladium
type: boy ♥ boy