Mangaka

game: Hoshizora no Comic Garden
type: girl ♥ boy