Kuon

game: Hiyoku wa Azami no Kanata e ~Kuon no Sou~
type: boy ♥ boy