Hourglass

game: Natsuiro No Sunadokei
type: boy ♥ girl