Hibikino

game: Tokimeki Memorial 2
type: boy ♥ girl