Book

game: Yami to Boushi to Hon no Tabibito
type: boy ♥ girl