Bokura

game: Soshite Bokura wa ~And He Said...~
type: boy ♥ boy